دو قطعه زمین با کاربری مختلط واقع در بلوار مصطفی امامی کرمانشاه

املاک

property
property
property
property

برای فروش فوری

0ریال

دو قطعه زمین با کاربری مختلط واقع در بلوار مصطفی امامی کرمانشاه

0.0

بلوار مصطفی امامی – اداره اجراییات شهرداری، قطعه 6 و 7, کرمانشاه, کرمانشاه, ایران

  • متر مربع
جزئیات و ویژگی ها
نوع ملک: زمین
مساحت عرصه: متر مربع
مساحت اعیان: متر مربع
توضیحات

 اطلاعات بیشتر در ردیف 20و 21 مزایده سراسری 79 

بلوار مصطفی امامی – اداره اجراییات شهرداری، قطعه 6 و 7

زدیف 20 (قطعه 6 - 1415/65 متر مربعی) : به مبلغ 849،390،000،000 ریال

زدیف 21 (قطعه 7 - 838/81 متر مربعی) : به مبلغ 406،345،500،000 ریال

امکانات رفاهی
  • دسترسی آسان
نظر خود را بنویسید
  • خدمت :
  • موقعیت :
  • ارزش پولی :
  • تمیزی :

5

از 5.0

میانگین امتیاز