TopLand-All Properties

املاک

properties برای فروش فوری
properties برای فروش فوری
ریال0 زمین 500 متری در شهرک آویشن
 • 500 متر مربع
 • متر مربع
properties برای فروش فوری
ریال0 مغازه 269 و 290 متری در نیاوران
 • متر مربع
 • متر مربع
properties برای فروش فوری
ریال0 ساختمان 6 طبقه خیابان ولیعصر با موقعیت اداری
 • 10 اتاق خواب
 • 330 متر مربع
 • 850 متر مربع
properties برای فروش فوری
ریال0 ساختمان 12 طبقه میدان آرژانتین با موقعیت اداری
 • 60 اتاق خواب
 • 400 متر مربع
 • 2690 متر مربع
properties برای فروش فوری
properties
برای فروش فوری ریال0 زمین مسکونی از 200 تا 532 متر در فاز 9 پردیس
 • متر مربع
properties
برای فروش فوری ریال0 زمین 500 متری در شهرک آویشن
 • 500 متر مربع
properties
برای فروش فوری ریال0 مغازه 269 و 290 متری در نیاوران
 • متر مربع
properties
برای فروش فوری ریال0 ساختمان 6 طبقه خیابان ولیعصر با موقعیت اداری
 • 10 اتاق خواب
 • 330 متر مربع
properties
برای فروش فوری ریال0 ساختمان 12 طبقه میدان آرژانتین با موقعیت اداری
 • 60 اتاق خواب
 • 400 متر مربع
properties
برای فروش فوری ریال0 زمین تجاری - اداری در خیابان بلوار کشاورز
 • 3270 متر مربع