مزایده - بلاگ

بلاگ

blog items ساخت و ساز

29 07 2021

10
bloger مدیر سایت
دلایل کاهش تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در سال 1400

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1400 در مقایسه با .....