X

مزایده سراسری شماره 64

زمان مزایده: دوشنبه 98/06/25
  • زمین مسکونی-تجاری واقع در کرمانشاه
  • واحد مسکونی واقع در مشهد
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 63

زمان مزایده: سه شنبه 98/05/22
  • زمین تجاری واقع در مشهد مقدس
  • زمین مسکونی واقع در شیراز
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 62

زمان مزایده: دوشنبه 98/05/07
  • آپارتمان مسکونی
  • دارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 61

زمان مزایده: دوشنبه 98/04/03
  • 3 قطعه زمین
  • 2 ساختمان مسکونی
توضیحات بیشتر
دی ان ان