X

مزایده سراسری شماره 51

زمان مزایده: چهارشنبه 96/11/04
  • 2 باب ساختمان مسکونی و 3 باب ساختمان اداری
  • 22 واحد آپارتمان اداری
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 50

زمان مزایده: سه شنبه 96/08/23
  • 3 قطعه زمین در تهران
  • 18 واحد اداری در جزیره کیش
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 49

زمان مزایده: سه شنبه 96/08/09
  • فروش 127 قطعه زمین
  • تجاری و مسکونی
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 48

زمان مزایده: چهارشنبه 96/07/05
  • فروش 39 قطعه زمین
  • تجاری و مسکونی
توضیحات بیشتر
دی ان ان