X

مزایده سراسری شماره 50

زمان مزایده: سه شنبه 96/08/23
  • 3 قطعه زمین در تهران
  • 18 واحد اداری در جزیره کیش
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 49

زمان مزایده: سه شنبه 96/08/09
  • فروش 127 قطعه زمین
  • تجاری و مسکونی
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 48

زمان مزایده: چهارشنبه 96/07/05
  • فروش 39 قطعه زمین
  • تجاری و مسکونی
توضیحات بیشتر

مزایده سراسری شماره 47

زمان مزایده: چهارشنبه 96/06/22
  • فروش 48 واحد مسکونی
  • در 6 تیپ مجزا
توضیحات بیشتر
دی ان ان